Home > Legionella

Legionella

De veteranenziekte of legionellose is een ernstige longontsteking. Door het inademen van kleine, in de lucht zwevende waterdruppeltjes, waarin de legionellabacteriën aanwezig zijn, kunt u aangestoken worden.

Hoe ontstaat een risico?

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer lage aantallen in de grond en in het (leiding)water. De legionellabacterie vormt een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 55°C. Als het water langere tijd stil staat kunnen grote aantallen bereikt worden. Door sterke doorstroming kan aangroei van de bacterie worden voorkomen. Een gevaar vormen plaatsen in het warwatersysteem waar geen regelmatige doorstroming plaatsvindt. In dergelijke 'dode hoeken' kan de bacterie zich voortplanten. Dit vormt een risico.

Legionellabesluit: voorkomen van besmetting

Om het risico op infectie te verkleinen en de veteranenziekte te voorkomen, werd door de Vlaamse regering het besluit genomen enkele preventiemaatregelen te bundelen: het legionellabesluit. Dit is van toepassing op alle uitbatingen waar dagelijks meer dan 10 personen komen - uitgezonderd eigen personeel - en waar risicosystemen zoals koud- en warmwatervoorziening (douche, bad, sproeikoppen, ...) , luchtbevochtigingssystemen, koeltorens, bubbelbaden, fonteinen en/of brandhaspels aanwezig zijn.

Het besluit geldt ondermeer voor ziekenhuizen, rusthuizen, hotels, kampeerterreinen, expositieruimten, (industriële) bedrijven, tandartspraktijk, car-wash, sportcomplexen, zwembaden, sauna, scholen, (kinder)dagverblijven, kapsalons, ...

Opgelegde verplichtingen

De uitbatingen waarop het legionellabesluit van toepassing is dienen over een beheersplan te beschikken. Het beheersplan bevat volgende gegevens:

- een aantal administratieve gegevens over de uitbating en de verantwoordelijke;
- een gedetailleerde technische beschrijving van de voorzieningen met geactualiseerde plannen;
- een risicoanalyse die de cruciale punten in het systeem aangeeft;
- preventiemaatregelen;
- register of logboek waarin alle gegevens over de uitvoering van het beheersplan worden genoteerd.

Elke exploitant dient tevens melding te maken van zogenaamde risicosystemen. Meldingsformulieren kunnen bekomen worden op het gemeentehuis (dienst Welzijnszaken), Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout of op www.wvc.vlaanderen.be/gezondmilieu (nieuw venster). Ingevulde meldingsformulieren worden terugbezorgd aan het gemeentebestuur op hogervermeld adres.

Sluitingsdagen

  • 1 & 2 november 2018
  • 15 november 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout