Home > Gemeentelijk containerpark

Gemeentelijk containerpark

Contactgegevens

containerparkZuidgoordijkstraat 25
2235 Hulshout
Industriezone B4
Tel: 015 25 36 44
Fax: 015 76 20 26
E-mail: milieu@hulshout.be

Openingsuren

 • Maandag: gesloten
 • Dinsdag: 11.00-18.45 uur
 • Woensdag: 08.00-15.45 uur
 • Donderdag: 11.00-18.45 uur
 • Vrijdag: 08.00-15.45 uur
 • Zaterdag: 08.00-13.45 uur
 • Zondag: gesloten

De bezoekers moeten zich ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan melden. Een kwartier voor sluitingstijd wordt de toegangspoort gesloten. Dit om onze containerparkwachters de kans te geven om grotere, zwaardere stukken te kunnen verplaatsen met behulp van machines.

Het containerpark is gesloten op 15 november 2018

Bekijk ook de sluitingsdagen!

Voorwaarde

 • Het is toegankelijk voor de particuliere inwoners van de gemeente.
 • De selectief aangeboden afvalstoffen van ambachtelijke bedrijven en handelsactiviteiten kunnen worden gebracht, in zoverre de aangevoerde afvalstoffen qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

Diensten

 • Afval verzamelen
  Op deze pagina kan u vinden welk soort afval toegelaten is in het gemeentelijk containerpark en hoeveel dit kost. Raadpleeg de tarieven & voorwaarden.
 • Hakselhout
  Bel naar het containerpark (015 25 36 44) om een afspraak te maken. Zo kan er per uitzondering de bulldozer gebruikt worden).
 • Verkoop pmd-zakken, compost en strooizout
  • PMD-zakken: 6 euro voor 1 rol van 24 zakken
  • GFT-Compost: 2 euro per zak van 50 l
  • Strooizout: 10 euro per zak van 25 kg
 • Fietsregistratie
  U kan dagelijks uw fiets laten labelen op het gemeentelijke containerpark. Dit kan tijdens de openingsuren van het containerpark. Let op: dus geen fietsregistratie meer in gemeentelijke werkhal!

Weetjes

 • Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
 • Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de dienstdoende verantwoordelijke parkwachter. De parkwachter is gelast met het toezicht op het gebruik van het containerpark en de registratie van de bezoekers.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te worden door een begeleider.
 • Het is verboden om dieren te laten rondlopen op het containerpark.
 • De afvalstoffen dienen vooraf maximaal gesorteerd te worden ten einde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken.
 • De snelheid van voertuigen is op het containerpark beperkt tot 10 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
 • De bezoekers en de ophalers dienen ten allen tijde de aanwijzingen van de parkwachter te volgen.
 • De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Gebeurlijk kunnen zij door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.
 • Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval te deponeren voor de toegangspoorten of over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
 • Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere manier vuur te maken.
 • Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting.
 • Alle goederen die op het terrein van de gemeentelijke werkplaats worden aangebracht en aanvaard, worden eigendom van de gemeente Hulshout.
 • Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het containerpark bevinden in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark.
 • De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, recipient of opslagruimte gedeponeerd worden.
 • De parkwachter heeft het recht alle maatregelen te nemen voor de controle van de aangeboden afvalstoffen en kan hiertoe de recipienten laten openen en ledigen. Indien hij/zij zijn goedkeuring niet geeft aan de verwijdering van de aangeboden afvalstoffen via het containerpark, dient de aanbieder deze terug mee te nemen om ze op een andere verantwoorde manier te verwijderen.
 • De toezichthouders worden gemachtigd om identiteitsgegevens te controleren en deze eventueel te noteren in een register.
 • Naar aanleiding van enkele ongelukjes met de bulldozer op het containerpark heeft het schepencollege beslist om de gemeentelijke bulldozer niet meer tijdens de openingsuren te gebruiken omwille van de veiligheid van de bezoekers.

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout