Home > Jeugdbeleid > Erkenning en subsidies

Erkenning en subsidies

Alle (jeugd)subsidiereglementen voor de periode 2014-2019 kan u hier terug vinden. 

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht op de jeugddienst!

ERKENNING VAN HULSHOUTSE JEUGDVERENIGINGEN

Hulshoutse jeugdverenigingen die erkend willen worden door het gemeentebestuur, dienen hiervoor jaarlijks een aanvraag (met de nodige bewijsstukken) in te dienen voor 31 maart op de jeugddienst.

 

SUBSIDIES

Erkende jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken op verschillende subsidiemogelijkheden.  Ook jongeren dewelke kadervorming hebben gevolgd, kunnen subsidies aanvragen via het kadervormingsreglement.

  • Projectsubsidies cultuur:
Een overzicht van deze subsidies zijn terug te vinden onder de dienst Cultuur: klik hier.
KAMPVERVOER

logo jeugd