Hulshoutse nieuwtjes


Infovergadering werkzaamheden Grote Baan en het Prof. Dr. Vitalcelenplein
De werkzaamheden aan de Grote Baan centrum en het Prof. Dr. Vital Celenplein gaan binnen enkele maanden van start. Om dit project toe te lichten is er een infovergadering in zaal Vloeikens, Vloeikensstraat 12A te Hulshout op woensdag 03 mei 2017 om 19.00 uur. Iedereen van harte welkom!
 
zomerbrochure2017
De zomerbrochure is er!
De zomerbrochure met het activiteitenaanbod van de vrijetijdsdiensten en IBO Kinderclub Dolfijn voor de zomervakantie is er! De brochure wordt verspreid via de scholen. Geen ontvangen? Bekijk de online versie!
 
huisnummer
Algemene hernummering in Hulshout
Deze maand starten we met het aanbrengen van de nieuwe huisnummerplaatjes. Heeft u hetzelfde nummer? Dan verandert er verder niets. Ander nummer? Dan heeft u misschien nog wel wat vragen...
 

Werken kruispunt N15-Vennekensstraat
Vanaf maandag 24 april wordt het kruispunt van de Provinciebaan (N15) met de Vennekensstraat in Hulshout heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal er de rijweg en de fietspaden vernieuwen en een veilige oversteek aanleggen voor voetgangers en fietsers. De nutsmaatschappijen zullen gelijktijdig leidingen verleggen en vernieuwen. De werken zullen ongeveer 2,5 maanden duren, tot en met 7 juli 2017.
 

Vergunningsaanvraag
Ludo BAELUS wonende te Heieindestraat 2, 2235 HULSHOUT heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend tot het exploiteren van een inrichting van klasse 1, met als voorwerp een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft, gelegen te 2235 Hulshout, Heieindestraat 2, kadastraal bekend (afd. 2) sectie A 187 G en (afd. 2) sectie A 188 A.
 

Help! Speelpleinanimatoren gezocht!
Voor de maand juli is de jeugddienst op zoek naar enthousiaste animatoren voor het speelplein! Interesse? Neem dan zeker contact op met de jeugddienst. Kandidaturen moeten voor 30 april 2017 binnen gebracht worden.
 

Openbaar onderzoek: grachten van algemeen belang
Van 6 april tot 5 mei 2017 loopt het openbaar onderzoek over de grachten van algemeen belang. In het kader van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, worden volgende grachten van algemeen belang aangeduid. Lees meer...
 

Sluitingsdagen

  • 1 mei 2017

Zoeken

Het weer in Hulshout