Hulshoutse nieuwtjes

Jobs
Nieuwe vacatures!
Gemeente Hulshout heeft drie nieuwe vacatures! Ga je graag bij ons aan de slag als administratief medewerkers personeeldienst, administratief medewerker sociale dienst of omgevingsambtenaar? Klik dan op de titel van dit bericht en misschien word jij onze nieuwe collega!
 

Aanpassing uitstap Planckendael 24 juli 2019
Kinderen met een abonnement voor Planckendael kunnen voor € 5 meegaan op onze busuitstap met het speelplein ENKEL indien ze worden ingeschreven aan het loket van de jeugddienst EN ze het abonnement bij hebben bij inschrijving.
 

Zomerbrochure 2019
De zomerbrochure met het activiteitenaanbod van de vrijetijdsdiensten en IBO Kinderclub Dolfijn voor de zomervakantie is er! De brochure wordt verspreid via de scholen. Geen ontvangen? Bekijk de online versie!
 

Openbaar onderzoek over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
 
Vlag
De Brexit en uw verblijfsrecht als Brit in Belgie
Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Welke gevolgen heeft dit voor de Britten die in een EU-lidstaat verblijven?
 

Bekendmakingen
Via deze link komt u terecht op de pagina van de bekendmakingen.
 

Federale, regionale en Europese verkiezingen 26 mei 2019
Lees hier alles over de aankomende verkiezingen.
 
waterbeheerplanning
Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 19 december 2018 - 18 juni 2019
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout