Hulshoutse nieuwtjes


Bekendmaking milieuvergunning
VAN NOTEN NV gevestigd te Grote Baan 57A, 2235 Hulshout, heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend tot het exploiteren van een inrichting van klasse 1, met als voorwerp het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting en een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft, gelegen te 2235 Hulshout, Grote Baan 57 A, kadastraal bekend als (afd. 1) sectie E 156 G.
 

Kom naar Hof ter Borght!
Op 9 juli werd het officieel aangekondigd: het kasteelpark van Hof ter Borght is voor iedereen gratis toegankelijk. Oftewel: zin in een picknick, een wandelingetje of een romantische date? Of zoekt u nog een mooie locatie voor een fotoreportage? U bent op elke dag van de week van harte welkom!
 
Wesp
Digitaal wespenloket
Wilt u een wespennest laten vernietigen, dan kan u vanaf nu de aanvraag doen via het digitaal wespenloket via www.brandweerzonekempen.be. Een wespeninterventie kost 25 euro + 21% btw (totaal = 30,25 euro). Een tweede maal bestrijden van hetzelfde nest binnen de zeven dagen is gratis.
 
ecobouwers
Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen
Bent u eigenaar van een passiefhuis, een lage-energiewoning of heeft u een deel van uw woning energievriendelijk of duurzaam verbouwd? Wilt u kandidaat-bouwers een rondleiding geven om uw bouw- en woonervaringen met hen te delen? Dan vragen we graag uw medewerking voor onze campagne Ecobouwers Opendeur. Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initiatief van de Bond Beter Leefmilieu dat doorgaat in november. Meer info vindt u hier.
 
samenaankoop
Groepsaankoop groene stroom
Van 1 juli tot en met 4 oktober 2016 kan u zich opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Vorig jaar bespaarden 78.000 huishoudens gemiddeld zo'n 210 euro per jaar. Wie vorig jaar deelnam aan de samenaankoop en nu weer wil meedoen, dient zich opnieuw in te schrijven.
 

Snoei uw taxushaag en vergroot de hoop!
Breng tussen 15 juni en 31 augustus 2016 uw jonge en verse taxussnoeisel gratis naar het containerpark! U levert hiermee de grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt er per kubieke meter geld geschonken aan kankerbestrijding!
 

Klimaatsubsidie voor verenigingen,scholen die broeikasgasuitstoot verminderen
Overweegt uw vereniging om een project uit te werken dat als doel heeft de broeikasgasuitstoot te verminderen, zoals het plaatsen van isolatie of verwarmingsketels? Probeert uw school leerkrachten, leerlingen en ouders de auto te doen inruilen voor de fiets? Dan komen jullie misschien wel in aanmerking voor de nieuwe klimaatsubsidie die wordt uitgereikt door de provincie Antwerpen.
 
cover
Kinderwandeling in de Kempen
Vanaf vrijdag 13 mei 2016 is het boek 'Van horen zeggen' verkrijgbaar op onze toeristische dienst en het onthaalloket van het gemeentehuis.
 

Vernieuw tijdig uw reisdocumenten
Gaat u tijdens de zomervakantie naar het buitenland? Plant u een daguitstap naar Nederland, Duitsland,...? Zorg er dan voor dat ieder gezinslid over een geldig reisdocument beschikt. Vraag tijdig uw nieuwe reisdocumenten aan!
 

Sluitingsdagen

  • 1 november 2016
  • 2 november 2016
  • 11 november 2016

Zoeken

Het weer in Hulshout