Home > Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)

Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)

"Word nooit lid van onze vereniging." Dat is het motto van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van OVK.

In 1993 zochten enkele ouders die net hun kind verloren hadden in een verkeersongeluk elkaar op en besloten samen actie te ondernemen. Hun doel? Opkomen tegen het fatalisme en de onverschilligheid waarmee zij vaak geconfronteerd werden in hun contacten met verschillende professionele diensten na het ongeval. Datzelfde fatalisme en diezelfde onverschilligheid, gekenmerkt door een gebrek aan ernstig preventiebeleid inzake verkeersveiligheid, lagen al te vaak aan de oorsprong van de dood van hun kind. Het eerste oogmerk van deze ouders was een groot zelfhulpnetwerk op te zetten, een lotgenotenbeweging van getroffen families. In de toekomst zou elke familie die met deze gruwel geconfronteerd wordt bij andere families terecht moeten kunnen voor een luisterend oor, begrip, steun en opvang, kortom, een (h)erkenning die hen uit hun isolement kan halen.


In 1994 leidde het initiatief van deze ouders tot de oprichting van de actiegroep ‘Ouders van Verongelukte Kinderen - Parents d'Enfants Victimes de la Route'. Een jaar later, in maart 1995, werd de actiegroep een vzw. OVK onthaalt sinds haar ontstaan 1.800 individuele leden, familie van meer dan 700 kinderen.


Doelstellingen
OVK streeft er ten eerste naar dat elk familielid van een jong verkeersslachtoffer kan rekenen op een menswaardige, efficiënte en professionele hulp, geboden door actieve leden binnen de vzw die zich hiertoe vrijwillig inzetten en die omkaderd worden door professionelen. De actieve leden maken deel uit van Lokale Contact Teams (LCT), die vertegenwoordigd zijn in alle Belgische provincies. Naast een onthaal en professionele omkadering, krijg je als gezin dat lid wordt van de vzw toegang tot een breed gamma aan diensten en activiteiten zoals praatgroepen, lotgenotenweekends, praatwandelingen, ontmoetingsdagen en ontspanningsactiviteiten, ledenblad, jaarlijkse herdenkingskalender...
Gezinnen van verkeersslachtoffers gaan op psychologisch, fysiek en emotioneel vlak door een bijzonder moeilijke periode. Naast de confrontatie met het pijnlijk verlies van een geliefd persoon, moeten zij tal van administratieve en juridische stappen zetten waar zij meestal weinig of geen ervaring mee hebben en die hen telkens weer confronteren met wat er gebeurd is. OVK heeft dan ook verscheidene initiatieven genomen om de professionele diensten die rechtstreeks in contact komen met deze gezinnen, te wijzen op de fysieke en psychologische toestand van de gezinsleden, en op het belang van hun rol, hun houding en de informatie die zij aanbrengen.

De derde doelstelling van OVK bestaat eruit zich te richten naar de burgers en de beleidsmakers op alle niveaus, die betrokken zijn bij beslissingen en maatregelen inzake verkeersveiligheid en bij alle aspecten die met deze problematiek samenhangen. Bedoeling is hen te duiden op hun verantwoordelijkheden inzake verkeersveiligheid. OVK werkt in dit opzicht samen met verschillende gespecialiseerde instanties, zoals de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid, het BIVV, het kabinet van de minister of staatssecretaris voor mobiliteit, het VSV (de Vlaamse Stichting Verkeerskunde), het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Waalse Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid, enz. OVK werkt eveneens samen met de diverse federale of regionale overheden en instanties die op regelmatige tijdstippen een Staten-Generaal van de verkeersveiligheid organiseren.

Om aan deze derde doelstelling tegemoet te komen, heeft OVK het SAVE-project ontwikkeld. SAVE staat voor 'SAmen Actief voor VEilig verkeer'.

  • Een eerste luik van het SAVE-project bestaat uit het plaatsen van SAVE-borden waar een ongeval gebeurd is. Een SAVE-bord heeft een dubbele betekenis. Enerzijds is het voor de familie een aandenken aan het kind dat zij verloor en anderzijds wijst het weggebruikers op hun verantwoordelijkheid.
  • Een tweede luik binnen het SAVE-project bestaat uit het SAVE-charter voor de weggebruiker, dat iedereen kan ondertekenen. Het charter bestaat uit zeven gedragsregels voor een veilig verkeer.
  • Daarnaast, als derde luik, heeft OVK ook een SAVE-charter voor steden en gemeenten ontwikkeld. Het charter waar deze gemeente mee aan de slag gaat binnen het kader van SAVE Steden & Gemeenten.

 

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout