Bekendmakingen

In tegenstelling tot de eerdere verplichting van een gemeente of stad om alle aangenomen reglementen en verordeningen aan de inwoners bekend te maken door een aanplakbrief op een aanplakbord, moet de gemeente vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekendmaken op de gemeentelijke website.

De publicatie moet de vermelding bevatten van zowel de datum waarop de reglementen en verordeningen werden aangenomen (door de gemeenteraad, het schepencollege of de burgemeester) als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Een reglement of verordening treedt namelijk pas in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het reglement of verordening een andere ingangsdatum bepaalt.

Algemene belastingen

Algemene belastingen

Hier vindt u een overzicht van alle algemene belastingen, retributies, ...

Verkeersreglementen en verordeningen

Verkeersreglementen en verordeningen

Hier vindt u een overzicht van alle bekendmakingen betreffende verkeersregelingen, verkeersverordeningen, ...

Toelage- en subsidiereglementen

Toelage- en subsidiereglementen

Hier vindt u een overzicht van alle bekendmakingen betreffende toelage- en subsidiereglementen.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Hier vindt u een overzicht van de openbare onderzoeken in verband met aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het grondgebied van Hulshout.

Beslissing omgevingsvergunning

Beslissing omgevingsvergunning

Hier vindt u een overzicht van beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het grondgebied van Hulshout. 

Reglementen betreffende milieu en afval

Reglementen betreffende milieu en afval

Hier vindt u een overzicht van alle bekendmakingen betreffende milieu en afval.

Reglementen betreffende toerisme

Reglementen betreffende toerisme

Hier vindt u een overzicht van alle bekendmakingen betreffende toerisme.

Reglementen betreffende markten, kermis en handel

Reglementen betreffende markten, kermis en handel

Hier vindt u een overzicht van alle bekendmakingen betreffende markten, kermis en handel.

Reglementen betreffende de begraafplaatsen

Reglementen betreffende de begraafplaatsen

Hier vindt u een overzicht van alle bekendmakingen betreffende de begraafplaatsen.

Reglementen specifiek voor bedrijven

Reglementen specifiek voor bedrijven

Hier vindt u een overzicht van alle reglementen specifiek naar bedrijven toe.

Reglementen betreffende wonen en bouwen

Reglementen betreffende wonen en bouwen

Hier vindt u alle reglementen betreffende wonen en bouwen.

Reglementen betreffende vrije tijd

Reglementen betreffende vrije tijd

Hier vindt u alle reglementen betreffende vrije tijd.

Reglementen betreffende gemeentelijke dienstverlening

Reglementen betreffende gemeentelijke dienstverlening

Hier vindt u alle reglementen betreffende de gemeentelijke dienstverlening.

Reglementen betreffende de dienstverlening van het OCMW

Reglementen betreffende de dienstverlening van het OCMW

Hier vindt u alle reglementen betreffende de dienstverlening van het OCMW.